INFORMAŢIE CĂTRE SALARIAŢII CMC „MACON” S.A.

INFORMAŢIE  CĂTRE  SALARIAŢII  CMC  „MACON”  S.A.

 

ADMINISTRAŢIA CMC „MACON” S.A. VĂ INFORMEAZĂ, CĂ ÎN

 

LEGĂTURĂ CU SITUAŢIA ECONOMICĂ, EXISTĂ RISCUL

 

ÎNCETĂRII ACTIVITĂŢII DE PRODUCERE LA ÎNTREPRINDERE,

 

CARE  POATE  GENERA REDUCEREA NUMĂRULUI

 

ŞI STATELOR DE PERSONAL

 

04.07.2022

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ CMC  „MACON”  S.A.

  

АДМИНИСТРАЦИЯ CMC  „MACON”  S.A. ИНФОРМИРУЕТ, ЧТО В

 

СВЯЗИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОЛОЖЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ,

 

СУЩЕСТВУЮТ РИСКИ ПРЕКРАЩЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К

 

СОКРАЩЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ И ШТАТА РАБОТНИКОВ

 

04.07.2022