Despre noi

Combinatul de Materiale de Construcții din Chişinău (SA "MACON") - un producător de frunte din Republica Moldova de materiale de construcții de înaltă calitate. Astăzi, compania noastră oferă toate tipurile de cărămidă, blocuri din cheramzitobeton, cheramzită, pentru orice consumatorii din ţară şi de peste hotare. În activitatea noastră ne axăm pe un parteneriat de lungă durată  cu clienții noștri, prin urmare, depunem eforturi pentru a urmări toate interesele cumpărătorilor noştri. 

Avantajele Combinatului de Materiale de Construcții din Chişinău:

- Uzina este dotată cu echipament modern de la producători de talie mondială, permiţându-ne să aplicăm cele mai noi tehnologii de fabricare a produselor noastre, ceea ce se răsfrânge și asupra calității producției, și productivității întreprinderii;

- Compania are o echipă unită de profesionişti de înaltă calificare, care este, de asemenea o garanţie a produselor de înaltă calitate;

- Fabricarea cărămizi se realizează din materie primă extrasă  de întreprindere, din cariera de argilă proprie. Sistemele actuale de extracţie a argilei şi utilizarea echipamentelor moderne de minerit oferă o alimentare continuă a fabricii cu materie primă de înaltă calitate. 

Gama de produse

Gama de produse oferite de fabrica noastră, permite satisfacerea pe deplin a nevoilor companiilor de construcţii şi clienților particulari implicați în construcţia de clădiri rezidenţiale, comerciale şi industriale de diferite înălţimi, folosind diverse tipuri de tehnologii de construcţie.

MACON SA Va oferă:

- Cărămizi pentru construcţii şi pentru cuptoare;

- Cărămizi pline şi cu goluri;

- Cărămizi netede şi cu ornament;

- Cărămizi ordinare şi îngroşate;

- Cărămizi tradiționale şi ornamentală;

- Cheramzită de diferite fracţiuni;

- Blocuri de cheramzitobeton;

- Ceramică arhitecturală;

- Veselă din ceramică si obiecte decorative;

- Alte produse pentru construcții. 

Materia primă

Pentru producerea cărămizii, compania noastră folosește argila proprie de înaltă calitate. Avem o carieră de lut, care este în imediata apropiere a fabricii de cărămidă. Datorită acestui fapt, suntem capabili de a controla pe deplin calitatea materiei prime. În plus, materia primă proprie este un factor suplimentar de reducere a costurilor de producţie a cărămizii, şi de a reduce, prin urmare, preţul de vânzare pentru utilizatorul final. 

Profesionalismul

Personalul companiei noastre este format din profesioniști cu experiență. Angajaţii au competenţele necesare pentru întreţinerea şi repararea echipamentelor de producţie high-tech, controlul calităţii şi caracteristicilor tehnologice ale produsului. 

Calitatea

Factori enumerați mai sus şi principiile de producere ne permit să atingem cel mai înalt nivel de calitate. Producţia combinatului are caracteristice optime cu privire la absorbţia de apă, rezistenţa la căldură şi îngheţ. Produsele noastre sunt pe deplin conforme cu toate reglementările. Toate tipurile de produse au certificate de conformitate. Produsele noastre au fost prezente la târguri şi expoziţii de construcții de diferite niveluri şi au fost distinse cu diplome și mențiuni. 

Produsele noastre sunt cheia spre construcţia clădirilor de calitate, durabile, confortabile şi frumoase.